tr en ar

Funda VURAL

Kalite Yönetim Direktörü

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Risk Yönetimi

Kurumsal Verimlilik

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Afet ve Acil Durum Yönetimi

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Tehlikelerin Yönetimi

Hasta Denetimi

Hizmete Erişim Kurumsal Yapı

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

Göstergeler