Fehmi KAÇMAZ

Prof. Dr. | Kardiyoloji

Hakkımda


Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz 1979 yılında Mardin’de doğdu. 1995 yılında Trabzon Lisesi‘nden mezun oldu aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine Yerleşti. 2001 yılında Ege üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl kardiyoloji alanında ihtisas yapmak üzere Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne başladı. 2006 yılında kardiyoloji uz-manı oldu. Mesa-TOBB ETÜ hastanesinde çalışıyorken 2013 yılında Doçentlik unvanını aldı. 2019 yılında Profesör oldu.


Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz’ın 100 den fazla ulusal uluslararası orjinal makale ve kongre bildirisi mevcuttur.40 dan fazla kongre, kurs ve toplantıda canlı vaka opereatörü, moderatör, konuş-macı ve panelist olarak davet edilmiştir.2015 yılında istanbulda yapılan uluslararası katılımlı PCR Peripheral kursta en iyi yönetilen vaka yarışmasında birincilik ödülü almıştır. Yine 2021 yılında uluslararası ASPIC kongresinde vaka yarışmasında ikincilik ödülü almıştır.


İlgi alanları kompleks koroner girişimler periferik girişimler ve konjenital kalp hastalıklarını da içeren girişimsel kardiyolojideki tüm işlemlerdir. Meslek hayatında 20 bin üzerinde koroner anjiyografi, anjiyoplasti, valvüloplasti, doğumsal hastalıklarda perkütan kapama, periferik anji-yoplasti, coil embolizasyon  damar içi ultrasonografi(IVUS),  damar içi plak traşlama (Rorabla-tion) işlemi yapmıştır. Aritmi ile de ilgilenen Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz yaklaşık 4 binin üzerin-deki vakada elektrofizyoloji, ablasyon ve pil işlemi yapmıştır.


Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler


1. Türk Kardiyoloji Derneği
2. Türk Tabipler Birliği
3. European Society of Cardiology
4. European Association of Percutaneopus Cardiovascular Interventions(EAPCI)
5. SL Clinical And Experimental Cardiology, Editorial Board Member
6. Asian Journal of Case Reports in Surgery, Editorial Board Member
7. Asian Journal of Cardiology Research, Academic Editor
8. Cardiovascular Case Reports, Editorial Board Member
9. Journal of Heart Disorders, Editorial Board MemberÖdüller


1.PCR Istanbul Peripheral Course 2015, en yi yönetilen vaka yarışması,  Birincilik ödülü.

2.ASPIC 2021, en iyi vaka yarışması. İkincilik ödülü


Yaptığı İşlemler ve İlgi alanları 


Girişimsel kardiyoloji 

1. Koroner anjiyografi 

2. Koroner anjiyoplasti STENT (kompleks işlemler –CTO - Bifirkasyo)

3. Koroner fistül kapama 

4. Konjenital işlemler- kalp deliklerinin cihaz ile kapatılması(ASD, VSD, PDA KA-PATMA) 

5. Yapısal kalp hastalıklarına balon tedavisi(mitral balon valvotomi, pulmoner balon valvotomi, Paravalvüler kaçak kapatma) 

6. Alkol Septal Ablasyon 

7. TAVI(perkütan aortic kapak replasmanı)

8. Damar içi ultrasonografi(IVUS)

9. Rotablasyon

2. Elektrofizyoloji ve aritmi tedavisi(ABLASYON) 

1. Tanısal EPS 

2. SVT ablasyonu 

3. Aksesuar yol ablasyonu 

4. Atriyal taşikardi ablasyonu 

5. Atriyal flutter ablasyonu 

3. Her türlü kalp pili uygulamaları(kalıcı pil, ICD, CRT) 

4. Her türlü periferik arter hastalığında girişimsel tedavi

1. Karotis STENT

2. Subklaviyan, Mezenterik Renal arter girişimleri

3. Aorto-iliak, Femoral arter girişimleri

4. Dizaltı Damarlara girişim

5. Diyabetik ayak yarası hastalarında Balon-STENT

Yayınlar

 Tüm yayınlar için tıklayınız.


Eğitim

EğitimYıl
Lisans -- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – İzmir
2001
Uzman -- Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği - Ankara
2006
Doçent  -- MESA-TOBB ETU Hastanesi - Ankara 
2013
Profesör –- Üsküdar Üniversitesi 
2019

Kariyer

KurumYıl
Bingöl Devlet Hastanesi, Bingöl, (Zorunlu hizmet)
2007-2008
Tatvan Asker Hastanesi, Bitlis
2008-2009
MESA-TOBB ETÜ Hastanesi Kardiyoloji kliniği, Ankara
2009-2013
Özel OSM Ortadoğu Hastanesi Kardiyoloji kliniği, Şanlıurfa
2013-2015
Özel Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır
2016-2019
Özel NCR International Hospital Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep
2019-2022
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2019---
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul
2022---


Anka Hastanesi
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Anka Hastanesi
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
22:57