Çocuk Cerrahisi

Modern teknolojik alt yapı ile donatılmış ameliyathanelerimizde uzman anestezi ekibimiz ile 0 - 16 yaş çocuklarımıza her türlü cerrahi müdahale yapılabilmektedir.

Çocuk Cerrahisinde Yapılan Cerrahi İşlemler

Kasık Bölgesinin Hastalıkları

İnguinal herni: Kasık fıtığı

Hidrosel, kord kisti: Su fıtığı

İnmemiş testis: Testislerin torbasında bulunmaması

Testis torsiyonu: Testisin kendi etrafında dönmesi

Orşit, epididimit: Testisin enfeksiyonu

Varikosel: Testislerde damar genişlemesi

Baş-Boyun Hastalıkları

Tiroglossal kist, Brankiyal kist: Boyunda orta hatta veya yanda kistler

Lenfanjiomalar, Kistik higroma: Boyunda kistler

Tortikollis: Boyunda eğrilik

Akciğer - Mediasten Ve Göğüs Duvarı Cerrahisi

Özofagus atrezisi: Yemek borusu tıkanıklığı.

Kimyasal madde içilmesi: Asidik veya bazik madde içimi ile yemek borusunda oluşan yanıklar ve buna bağlı darlıkların tedavisi.

Duplikasyon kistleri: Yemek borusundaki bitişik kistler.

Gastroözofageal reflü: Çocuklarda ilaç tedavisine yanıt vermeyen kusmanın cerrahi tedavisi.

Yabancı cisimler: Nefes borusu, akciğere kaçan veya yutularak yemek borusu veya midede bulunan yabancı cisimlerin çıkarılması.

Konjenital diyafragma hernileri: Diyafragma yani göğüs-karın arasındaki zarın doğumsal fıtıkları, bağırsakların buradan geçerek göğüs boşluğunda yer alması.

Pektus ekskavatum: Göğüs duvarının içe çökük olması, kunduracı göğsü, akciğerin doğumsal kistleri ve diğer yapısal hastalıkları.

Akciğer kist hidatik: Akciğer yer alan parazit kistleri.

Akalazya: Yemek borusu alt uç darlıkları.

Meme kitleleri: Kız ve erkek çocuklarda iyi veya kötü huylu meme kitleleri.

Karın Duvarının Ve Sindirim Kanalının Cerrahi Hastalıkları

İntestinal atreziler: İnce veya kalın barsak doğumsal tıkanıklıkları.

Mekonyum ileusu: Yenidoğan bebeklerde bağırsakta çok fazla kaka ile tıkanma.

Malrotasyon: İnce ve kalın bağırsağın anormal yerleşimi.

İntestinal volvulus: Bağırsakların kendi etrafında dönmesi.

Nekrotizan enterokolit: Yenidoğan bebeklerde barsak duvarının iltihabı ve çürümesi.

İnvajinasyon: Bağırsak düğümlenmesi.

Hirschsprung hastalığı: Bağırsakta sinir hücresi olmaması ve gevşeyememesi ile oluşan tıkanıklık veya şiddetli kabızlık.

Pilor stenozu ve mide çıkışı tıkanıklıkları: Mide çıkışı tıkanıklığı.

Mezenter ve omentum kistleri: Karın içi kist.

Duplikasyon kistleri: Bağırsağın kısa kistik veya uzun segment yan yana çift oluşması. gastroşizis, karın duvarı doğumsal açıklıkları,

Umblikal herni: Göbek fıtığı.

Umblikal granülom, polip, kistler: Göbek akıntıları.

Anal atreziler, ektopik anüs: Makatın kapalı olması veya anormal yerde olması, kabızlık, kaka kaçırma.

Anal fissür, fistül ve abse: Makat çatlağı veya iltihaplı akıntıları.

Apandisit: Kör bağırsağın iltihabı, karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve dalak cerrahisi.

Kolesistektomi: Safra kesesinin alınması.

Biliyer atrezi: Safra kanallarının doğuştan tıkalı olması.

Koledok kistleri: Safra kanallarının kistleri, dalağın kistleri.

Splenektomi: Dalağın alınması, özellikle bazı kan hastalıklarında.

Çocuk ürolojisi: Böbrek ve idrar yollarının cerrahisi.

Hipospadias: İdrar deliğinin pipinin altında olması, penisin eğri olması.

Epispadias: İdrar kanalının penis üzerinde açık olması.

Peniste Eğrilik Düzeltici Ameliyatlar

Mesane ekstrofisi: Mesanenin üzerinin ve idrar kanalının açık olması, göbek altı karın duvarının kapanmaması.

Mesane divertikülleri: Mesane duvarının zayıf noktalardan balonlaşmaları.

Hidronefroz: Böbreğin genişlemesi.

Üreteropelvik darlık: Böbrek çıkışındaki idrar toplanan pelvisin, idrar kanalıyla bileşim yerinde darlık.

Üreterovezikal darlık ve megaüreter: Böbrekten gelen idrar kanalının mesaneye girişinde tıkanıklık ve kanalda buna bağlı genişleme.

Vezikoüreteral reflü: Mesaneden böbreğe idrar kaçması.

Böbrek kistleri

Enürezis: Gece veya gündüz idrar kaçırma.

Sünnet

Genital Organların Cerrahi Hastalıkları

Labial sineşi: Kızlarda genital bölge yapışıklıkları.

Vajinal atreziler: Vajenin kısmen veya tamamen gelişmemesi.

Over kist ve tümörleri: Kızlarda yumurtalığın iyi huylu kistleri ve tümörleri.

Cinsiyet gelişim bozuklukları: Erkek veya dişi genital yapılarının anormal gelişmesi (ambigious genitale) durumunda düzeltici ameliyatlar.

Endokrin Sistem Cerrahisi

Tiroidektomi: Tiroid bezinin kistleri ve kitleleri nedeniyle alınması.

Paratiroidektomi: Paratiroid bezinin alınması, nadir görülen adenom.

Adrenal kist ve kitleler: Böbrek üstü bezinin hormon salgılayan tümör ve kitleleri.

Pankreas: Kistleri, kitleleri ve enfeksiyonu.

Çocukluk Çağı Tümör Cerrahisi

Karaciğer tümörleri.

Nöroblastom (sıklıkla böbrek üstü bezi kaynaklı).

Wilms tümörü (böbrek tümörü).

Sakrokoksigeal teratom (kuyruk sokumunda tümör).

Testis tümörleri.

Over tümörleri.

Diğer iyi huylu ve kötü huylu kitleler.Ergün PARMAKSIZ
Op. Dr. | Çocuk Cerrahisi
Anka Hastanesi
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Anka Hastanesi
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
17:18