Aort Yetmezliği

Aort Kapak Yetmezliği(AY)

Genel Bilgiler

Aort kapak yetersizliği - veya aort yetersizliği - kalbinizin aort kapakçığı sıkıca kapanmadığında ortaya çıkan bir durumdur. Sonuç olarak, kalbinizin ana pompalama odasından (sol karıncık) dışarı pompalanan kanın bir kısmı geriye doğru sol karıncığa  sızar.

Geri kaçış, kalbinizin kanı vücudunuzun geri kalanına verimli bir şekilde pompalamasını engelleyebilir. Sonuç olarak, yorgun ve nefes darlığı hissedebilirsiniz.

Aort kapak yetersizliği aniden veya on yıllar boyunca gelişebilir. Aort kapak yetersizliği şiddetli hale geldiğinde, aort kapağını onarmak veya değiştirmek için genellikle ameliyat gerekir.

Aort kapak yetmezliğinin belirtileri

Çoğu zaman, aort kapak yetersizliği yavaş yavaş gelişir. Yıllarca hiçbir belirti veya şikayetiniz olmayabilir. Böyle bir rahatsızlığa sahip olduğunuzun farkında olmayabilirsiniz. Bununla birlikte, bazen aort kapak yetersizliği, genellikle Akut Romatizmal Ateş de denilen bir kapak enfeksiyonunun bir sonucu olarak aniden ortaya çıkar.

Aort kapak yetersizliği kötüleştikçe belirti ve şikayetler şunları içerebilir:

• Egzersiz sırasında veya uzanırken nefes darlığı

• Özellikle aktivite seviyenizi artırdığınızda yorgunluk ve halsizlik

• Kalp mırıltısı

• Düzensiz nabız (aritmi)

• Baş dönmesi veya bayılma

• Egzersiz sırasında sıklıkla artan göğüs ağrısı (anjina), rahatsızlık veya sıkışma

• Hızlı, çırpınan kalp atışı hissi (çarpıntı)

• Şişmiş ayak bilekleri ve ayaklar

Ne zaman doktora görünmeli

Aort kapak yetersizliği belirti ve şikayetleriniz varsa hemen doktorunuzla iletişime geçin.

Bazen aort kapak yetersizliğinin ilk belirtileri kalp yetmezliği ile ilişkilidir. Dinlenmekle düzelmeyen yorgunluk, nefes darlığı ve kalp yetmezliğinin yaygın belirtileri olan şişmiş ayak bilekleri ve ayaklarınız varsa doktorunuzdan randevu alın.

Aort kapağı, kalpten kan akışını kontrol eden dört kapaktan biridir. Kalbin ana pompalama odasını (sol ventrikül) ve vücudunuza oksijen açısından zengin kan sağlayan ana arteri (aort) ayırır. Valf, her kalp atışı sırasında bir kez açılıp kapanan kanatlara (başlıklar veya yaprakçıklar) sahiptir.

Aort kapak yetersizliğinde kapak düzgün kapanmaz ve kanın kalbin ana pompalama odasına (sol ventrikül) geri sızmasına neden olur. Sonuç olarak, sol ventrikül daha fazla kan tutar ve muhtemelen genişlemesine ve kalınlaşmasına neden olur.

İlk başta, daha büyük sol ventrikül, daha fazla güçle iyi kan akışının korunmasına yardımcı olur. Ancak sonunda bu değişiklikler sol ventrikülü ve genel olarak kalbinizi zayıflatır.

Aort kapak yetersizliği genellikle kademeli olarak ortaya çıkar, ancak kapak enfeksiyonundan kaynaklandığında aniden gelişebilir. Aort kapağına zarar veren herhangi bir durum yetersizliğe neden olabilir. Bununla birlikte, bilinen herhangi bir risk faktörü olmadan aort kapak yetersizliği gelişebilir.

Aort kapak yetersizliğinin nedenleri

• Doğuştan kalp kapak hastalığı. Bazı insanlar, normal üç ayrı uçtan ziyade yalnızca iki ucu (biküspit kapak) veya kaynaşmış ucu olan bir aort kapağı ile doğarlar. Bazen bir valfin yalnızca bir ucu (uniküspit) veya dört ucu (kuadriküspid) olabilir, ancak bu daha az yaygındır.

Bu doğuştan gelen kalp kusurları, sizi hayatınızın bir döneminde aort kapak yetersizliği geliştirme riskine sokar. Biküspit kapağı olan bir ebeveyniniz veya kardeşiniz varsa, biküspit kapağınızın olma riskini artırır. Bununla birlikte, ailede kusur geçmişiniz olmasa bile, biküspit kapakçığa sahip olabilirsiniz.

• Aort kapağının daralması (aort darlığı). Yaşlandıkça aort kapağında kalsiyum birikintileri birikerek aort kapağının sertleşmesine ve daralmasına neden olabilir. Aort darlığı adı verilen bu durum, kapağın açılmasını engelleyerek tıkanmaya neden olur. Aort stenozu, valfin düzgün kapanmasını da önleyebilir.

• Kalbin odacıklarının ve kapakçıklarının zarının iltihaplanması (endokardit). Hayatı tehdit eden bu duruma genellikle enfeksiyon neden olur. Aort kapağına zarar verebilir.

Romatizmal ateş. Romatizmal ateş, boğaz ağrısının bir komplikasyonudur Aort kapağının sertleşmesine ve daralmasına (darlık) neden olarak kanın sızmasına neden olabilir. Romatizmal ateş nedeniyle anormal kalp kapağınız varsa buna romatizmal kalp hastalığı denir.

• Diğer hastalıklar. Diğer nadir durumlar aortu ve aort kapağını büyütebilir ve bir bağ dokusu hastalığı olan Marfan sendromu da dahil olmak üzere yetersizliğe yol açabilir. Lupus gibi bazı otoimmün durumlar da aort kapak yetersizliğine yol açabilir.

• Vücudun ana arterinin (aort) yırtılması veya yaralanması. Travmatik bir göğüs yaralanması veya aort yırtılması (diseksiyon), aort kapağından geriye doğru kan akışına neden olabilir.

Risk faktörleri

Aort kapak yetersizliği geliştirme olasılığınızı artıran şeyler şunlardır:

• Yaşlılık

• Doğumda mevcut olan belirli kalp rahatsızlıkları (doğuştan kalp hastalığı)

• Kalbi etkileyebilecek enfeksiyon geçmişi

• Marfan sendromu gibi kalbi etkileyebilecek belirli durumlar

• Aort kapak stenozu gibi diğer kalp kapağı rahatsızlıkları

•Yüksek kan basıncı

Aort kapak yetmezliğinin istenmeyen yan etkkileri

Aort kapak yetersizliğinin olası komplikasyonları şunları içerir:

• Bayılma veya sersemlik hissi

•Kalp yetmezliği

• Endokardit gibi kalbi etkileyen enfeksiyonlar

• Kalp ritmi sorunları (aritmiler)

• Ölüm

Aort kapak yetmezliğini önleme

Herhangi bir kalp rahatsızlığınız varsa, sizi izleyebilmesi için düzenli olarak Kardioloğunuza görünün. Biküspit aort kapağı olan bir ebeveyniniz, çocuğunuz, erkek veya kız kardeşiniz varsa, aort kapak yetersizliğini kontrol etmek için ekokardiyogramınız olmalıdır.

 Aort kapak yetersizliği veya başka bir kalp rahatsızlığı gelişmeden önce veya erken evrelerde daha kolay tedavi edilebilir hale getirebilir.

Ayrıca, aort kapak yetersizliği riskinizi artırabilecek durumları önlemek için aşağıdakiler dâhil adımlar atın:

• Romatizmal ateş. Şiddetli boğaz ağrınız varsa bir doktora görünün. Tedavi edilmeyen boğaz ağrısı romatizmal ateşe yol açabilir. Streptokok boğazı antibiyotiklerle kolayca tedavi edilir.

• Yüksek kan basıncı. Kan basıncınızı düzenli olarak kontrol edin. Aort yetersizliğini önlemek için iyi kontrol edildiğinden emin olun.

Anka Kalp Merkezi Tarafından Hazırlandı

Anka Hastanesi
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Anka Hastanesi
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
06:19